உடல் எடையை குறைக்கணுமா? – இதை செய்யுங்கள் | Weight Loss Tips | ParamPariya Maruthuvam | Jaya TV

Nowadays we run to english medicines to obtain quick remedies. Major disorders and diseases can be cured completely by practising our ancient medicines. “Parampariya Vaithiyam” is about practically explaining and showing the remedies for diseases using natural products & items that are available at home. Dr.Rajamanickam, a renowned Siddha practitioner teaches the preparations of medicines in a step by step manner.

#JayaTV
SUBSCRIBE to get more videos
https://www.youtube.com/user/jayatv1999

Watch More Videos Click Link Below

Facebook – https://www.facebook.com/JayaTvOffici…

Twitter – https://twitter.com/JayaTvOfficial

Instagram – https://www.instagram.com/jayatvoffic…
Category Entertainment

Nalai Namadhe :

Alaya Arputhangal – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfovgoaXnXf53VvqRz_PxjjO

En Kanitha Balangal – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfoL5tH3Kg1dmE_T7SEpR1J2

Nalla Neram – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfoyEm5T9vnMMmetxp4lMfrU

Varam Tharam Slogangal – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfrPZXoXHhq-tTyFEI9Otu8P

Valga Valamudan – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqxvWw7jEFi5IeEunES040-

Bhakthi Magathuvam – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfrT5nNd8hUKoD49YSQa-2ZC

Parampariya Vaithiyam – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfq7aKA2Ar4yNYiiRJBJlCXf

Weekend Shows :

Kollywood Studio – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfpnt9QDgfNogTN66b-1g_T_

Action Super Star – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfpqc32kgSkWgCju-kGDWhL7

Killadi Rani – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfrSjkWIvbThxx7C9vwe5Vhv

Jaya Star Singer 2 – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfoOaotcyX3TvhjuEJgGEuEE

Program Promos – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqeGwhWF4UlIMTB7xj_o38G

Sneak Peek – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfr_UMReYOrkhfmYEbgCocE4

Adupangarai :

Kitchen Queen – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqKxPq0lVYJWaUhj9WCSPZ7

Teen Kitchen – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqmQVvaUt-DP5CETwTyW-4D

Snacks Box – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqDWVM-Ab0fwHq-5IHr9aYo

Nutrition Diary – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfpczntayxtWflRzGK7sDHV

VIP Kitchen – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqASHPpG3Er8jYZumNDBHVi

Prasadham – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfo__pp2YkDMJo2AzuDWRvxe

Muligai Virundhu – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfpqbpN4kJRURdSWsAM_AWyb

Serials :

Gopurangal Saivathillai – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-Kjfq2nanoEE8WJPvbBxusfOw-

SubramaniyaPuram – https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqLgp2J6Y6RgLQxBhEUsqPq

Old Programs :

Unnai Arinthal : https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqyINAOryNzyqgkpPiY3vT1

Jaya Super Dancers : https://www.youtube.com/playlist?list=PLljM0HW-KjfqNVozD5DVvr6LJ2koLrZ2x